คุณนที ศรีทอง เจ้าของ สิทธิบัตร กังหันลมแนวตั้ง
สมาชิกสมาคมการประดิษฐ์ไทย เลขที่ 955
http://tia-member.webs.com/955/

http://natee2007.thaiza.comReturn